Den unika idrottsplatskalendern med 13 bilder hämtade från historiska idrottsplatser, gamla läktare, idrottsplatser med naturskön omgivning m.m.

Idrottsplatskalendern 2019

99kr


Den unika idrottsplatskalendern med 13 bilder hämtade från historiska idrottsplatser, gamla läktare, idrottsplatser med naturskön omgivning m.m. 
Alla bilder i A4 format

Månadsbilderna: Rännaren (Norsjö), Zakrivallen (Älvros), Tollevi (Totebo), Victoriavallen (Nybro), Björbo IP (Björbo), LF Arena (Piteå), Strandvallen (Unnaryd), Björkvallen (Bråbo), Björknäsvallen (Boden), Grimtunet (Grimeton), Rektangeln (Uttersjöbäcken och Månskensrinken i Rentjärn

If you want to get in touch regarding the calendar, please contact me on mail mats@idrottsplats.se