Vad är huliganism?

99kr


Häftad bok. Arx Förlag AB. 1 uppl. 2015. 150 sidor.
Författare: Aage Radmann

Nyskick. Vad är huliganism? är en behändig och informativ bok i vilken författaren summerar sin omfattande forskning kring huliganism. Boken inleds med en historisk exposé i vilken både den svenska och den nordiska huliganismen samt också internationella perspektiv på problematiken beskrivs. I vilken utsträckning påverkar medierna huliganismen och hur används de sociala medierna i huliganernas verksamhet? Andra viktiga frågor som ställs och besvaras i boken är: Vad är huliganism? Vad är en firma? och Vem är huliganen? Hur är förhållandet mellan våld, maskulinitet och huliganism? Och vilken plats har huliganismen i populärkulturen? Målgrupper: Utbildningar inom universitet och högskolor. Polisväsendet, sociala myndigheter, media och intresserad allmänhet.