Bloggen

Dataanalys - En huvudkomponent av digital transformation

Publicerad den 20-08-04

Digitala lösningar har blivit allt viktigare för företag i alla industrier. Digital transformation ger företag möjlighet att använda sig av ny teknologi, och därmed hitta nya möjligheter att effektivisera sitt arbete. Genom att kunna använda sig av molntjänster och modern dataanalys kan man ytterligare modernisera IT system, företagsprocesser och verksamhetsstyrning.

En av de allra mest värdefulla effekterna av digital transformation måste vara dataanalys. Allt fler företag börjar nu se data som den värdefulla handelsvara det länge varit, vilket förklarar investeringsökningar i dessa områden. Organisationer är villiga att spendera stora summor pengar på att insamla, skapa, och analysera data. Idag finns det företag som specialiserar sig på att hjälpa andra företag att genomgå en digital transformation. Du kan gå in på Infinity Group för att läsa mer.

Datadrivna organisationer

Många företag har idag som mål att bli datadrivna organisationer. Detta kräver en stark IT-baserad grund att stå på. Företagets teknologiska infrastruktur är avgörande. Tillgänglighet av molntjänster för datalagring, mjukvara, och hårdvara måste ses över. En stark grund innebär dock både att finansiellt och strategiskt värde måste genereras för kunder i uppbyggnadsprocessen.

Drivande marknadskrafter

Insamling, kategorisering och analys av data är en väsentlig del av digital transformation. Viktiga komponenter i ett digitalt transformerat system är bland annat en effektiv hantering av molntjänster och Internet of Things (IoT). Dataanalys är ofta den mest avgörande aspekten för många företag som genomgår digital transformation. De flesta avdelningar i ett företag kan dra nytta av dataanalys, däribland försäljningsavdelningar som använder sig av kundtjänstmjukvara för att sköta relationen med sina kunder. En sektor som verklighet anammat dataanalys på riktigt är finansiella. Här används sofistikerad mjukvara för att upptäcka bland annat bedrägeri.

Fördelar

Oavsett marknadsindustri så kan alla företag dra nytta av någon form av dataanalys. Leveranskedjor är ett ypperligt exempel. Här kan dataanalys hjälpa till att sköta flödet av ingredienser inom produktionen. Dataanalys kan också hjälpa företag och organisationer automatisera viktiga system och processer, och därigenom ge insikt i hur och när en maskin eller ett system kan fallera. Sammanfattningsvis kommer företag som anammar dataanalys se en produktivitetsökning som förbättrar framtida affärsbeslut.

Risker och utmaningar

Även om det finns en hel del fördelar med att använda dataanalys, så finns det också några risker som man bör vara medveten om. Sett rent ytligt så verkar icke-processad data som någonting positivt, men rå data har egentligen inte mycket värde om man inte vet hur man sak utvinna relevant information ur den. För att data ska kunna användas produktivt, så måste den alltså organiseras av anställda. På vissa företag är denna typen av rå data enbart till nytta om den erhålls, organiseras och delas i realtid. Ett så kallat real-time enterprise (RTE) är ett företag som har aktuell information direkt tillgänglig i alla system. Många företag förlitar sig på informationsflöde i realtid för många av sina system. Information i realtid används främst för att upptäcka bedrägeri och förenkla kvalitetskontroll. Detta är väldigt utmanande och kräver stor expertis för att utföra på rätt sätt.

Transformationer är svåra - speciellt digitala sådana

Undersökning efter undersökning visar att transformationer oftast misslyckas. Det verkar också som att digitala transformationer blir svårare och svårare. Till och med teknologiskt kunniga företag och organisationer har det svårt.

Organisationer har en tendens att kolla inåt för att uppnå förändringar. Istället för att lansera nya produkter eller tjänster som interagerar med resten av världen genom digitala kanaler, så strukturerar man om byråkratin och ger anställda nya verktyg. Detta i kombination med att teknologi blir mer och mer svårförstådd har men ett problem som inte verkar vilja försvinna. Det finns dock lösningar, många företag inriktar sig just på transformationer, och kan underlätta ett sådant arbete markant.