Bloggen

De ideella fotbollsföreningarnas plats i vår hjärtan

Publicerad den 20-02-09


En skola i demokrati 

Många är vi som kan kalla fotbollen för vår inkörsport till det svenska föreningslivet. Som barn var det med kompisarna i knattelaget. För många ett självklart val av aktivitet i en tid där utbudet på fritidsaktiviteter låg på en helt annan nivå än dagens. 

Fotbollen gav oss ett sammanhang och öppnade upp världen. Åtminstone öppnade det gränsen till grannkommunen. Sen var det de egna ungarnas tur. Inte sällan i samma förening som man själv spelade i som barn. 

  

Där har många startat sin vuxna relation till föreningslivet. Kanske genom att bli tränare till sina barn och deras kompisar. Det sägs att föreningslivet har spelat en stor roll när det kommer till demokratiseringen av det svenska samhället. Att föreningslivet är svenskarnas skola i de demokratiska principerna. Studier har gjorts som visat att föreningsmedlemmar faktiskt visar större intresse än andra när det kommer till demokrati på både nationell och internationell nivå. 

  

Allmänna IP – en lång historia. 

Våra älskade idrottsplatser har många en historia från sent 1800-tal. På många håll togs första spadtagen efter bildandet av Sveriges allmänna idrottsförbund, 1887. Deras syfte har alltid varit att främja idrottsintresset i Sverige. Från i början genom att bland annat skapa idrottsplatser. Senare genom att dela ut bidrag och pris. 

  

1908 fick man tillgång till en fond, som skapats via lotteri. Lotteri och spel har alltid varit populärt i Sverige, det märks inte minst på aktiviteten hos nätcasinon, som Spinia Casino. 

Ideella idrottsföreningar har en lång tradition av att hålla lotteri för att finansiera sin verksamhet. 1900 bytte Sveriges allmänna idrottsförbund namn till Sveriges centralförening för idrottens främjande, förkortat SCIF. Det namnet bär de än idag. 

  

Unikt för Sverige? 

I Sverige finns över 200 000 ideella föreningar. Ämnena man förenas kring varierar såklart, det är allt från intresseföreningar till föreningar för olika yrken. Svensk elitfotboll är en ideell förening.  Och många är medlemmar utan att för den sakens skull ta aktiv del av varken verksamhet eller styrelse. Men den som vill kan välja att ta en ledarroll eller bli styrelsemedlem.   En medlem – en röst. Att själv vara med och påverka gör nog att hjärtat klappar livet extra för hemmalaget. 

  

Föreningslivet sägs ofta vara något unikt för vårt avlånga land. Självklart finns det liknande lösningar i andra länder. Men frågan är om inte vi i Sverige är unika ändå, i alla fall när det kommer till den demokratiska grund där våra föreningar vilar. Och säg den aktivitet som på ett bättre sätt illustrerar ren demokrati än just fotbollen. Den är för ung som gammal, proffs som nybörjare. Allt som krävs är en boll. En idrottsplats är inte fel att ha heller…