Bloggen

Kan antalet utövare i padel gå om fotbollen i framtiden?

Publicerad den 21-03-10

 


Bild från unsplash.com


Det förhållandevis nya fenomenet padel har rört om Sportsverige i sina grundvalar och nådde kulmen under 2020. Den mexikanskinfluerade blandningen mellan tennis och squash har verkligen blivit något för alla. Kvinnor som män, barn som vuxna och sportnördar som ointresserade. 

De flesta av oss går förmodligen i den falska tron av att denna sport bara existerat i något decennium men om sanningen ska fram har den sina rötter från 1920-talet och började på allvar växa efter 1969. Den nådde Europa via en spansk prins och sedan 1992 arrangeras VM och EM vartannat år. 

Efter att svenskar fått ta del av fenomenet via resor till Spanien byggdes 1998 den första padelbanan i Sverige. Intresset förhöll sig ganska svagt men väcktes för några år sedan till liv via marknadsföring från några av Sveriges största idrottsstjärnor.

Revolutionerande framfart

2017 började padel på allvar få fäste i landet. Sedan har utvecklingen gått spikrakt uppåt. Likt coronaviruset har den sedan snabbt spridit sig runt vårt avlånga land och utövas idag av cirka 500.000 personer även om det här aldrig kan bli en exakt siffra. Allt fler har börjat intressera sig för sporten i sin helhet och den utövas på alla håll och kanter i landet. Enligt en av de större bokningstjänsterna Matchii gick antalet unika registrerade bokare från 34.000 2017.

Det är inte heller helt otroligt att det vanligast förekommande begreppet 2020 efter corona var just padel.

Fotbollen fortfarande herre på täppan

Fotboll är fortfarande den tveklöst största sporten bland föreningsidrotterna. Med 700.000 aktiva och ännu fler som sysselsätter sig med det på amatörnivå ligger den enligt Riksidrottsförbundet även högt upp bland motionsformer i övrigt. D

et svenska fotbollsförbundet håller också täten när det kommer till vilken idrott som har flest antal aktiva föreningar registrerade bland Specialidrottsförbundet, vilket är en oberoende organisation inom Riksidrottsförbundet.

Fotboll och padel är lika varandra på flera olika sätt men det är också föreningslivet som skiljer dem åt.

Padelns popularitet i grunden och popularitet i längden

Det är idag troligare att ett gäng kompisar eller släktingar åker till padelbanan än till fotbollsplanen. Fotboll har blivit något av föreningarnas sport och utövas inte särskilt mycket bland amatörer längre. Det finns alltså på så vis fog för påståendet att padel är amatörernas sport.

Precis som med andra idrotter finns det en del att tänka på även i padel men till skillnad från exempelvis fotboll är det en tämligen enkel sport att komma in i och det dröjer heller inte särskilt länge innan ett gäng på fyra spelare fått igång ett hyfsat bra spel även om nivån varierar dem emellan.

Padel har även liknats vid en fluga som inte kommer att hålla i längden men den här febern har nu suttit i under snart fyra års tid och den ser inte ut att upphöra.

“Sporten är så pass enkel och rolig att utöva för alla åldrar och nivåer vilket bidrar till att den kommer att vara fortsatt populär. Förhoppningsvis kan vi dessutom komma ner i priset per timme om något år när antalet padelhallar möter efterfrågan. Då blir det ännu enklare för fler människor att spela padel.” säger Anton Gustafsson, grundare av Elitepadel.se

Mer än en sport

Padel har även visat sig vara en lukrativ affärsidé. Allt fler väljer att satsa på sportens framtid vilket innebär att de investerar i att upprätta padelbanor eller stora hallar. För att få in det här i ett perspektiv fanns det exempelvis 700 banor i landet 2019 för att ha mer än dubblats till 2020. Eftersom efterfrågan hela tiden ökar i takt med att allt fler väljer att prova sporten förekommer också en ständig ökning på antalet bokningar. Det här medför att det idag går att livnära sig på att driva padelhallar samt banor.

Det här har i sin tur också smittat av sig på fastighetsbranschen. Under en tid då butiker fått stänga igen alternativt sedan länge gapar tomma har dessa istället gjorts om till padelbanor.

Det finns med andra ord ett tydligt mönster mellan padel som sport och padel som affärsverksamhet.

Närmande på olika sätt

Det finns ett registrerat padelförbund i Sverige. Det finns även på många håll ett organiserat seriespel vilket mycket väl kan vara starten på att sporten är på väg att utmana fotbollen som den dominerande suveränen i svensk idrott.

Kan padeln utveckla ett liknande föreningsliv som fotbollen är det ganska troligt att antalet utövare i den förstnämnda på sikt kommer passera den sistnämnda. Det här ligger antagligen i en ganska avlägsen framtid eftersom det tar tid att bygga upp det här.

Det känns också fortfarande som att det övervägande utövas av vuxna personer över 18 år även om det går att hitta en hel del ynglingar på banorna runt omkring landet. Det är fortfarande inte heller särskilt vanligt att föräldern frågar sitt barn om hen vill börja på padel men vem vet vad den ovissa framtiden kommer att utvisa?

Kan fotbollen på liknande sätt hitta tillbaka till den där känslan av att det är något som bara kan vara roligt att spela med ett gäng kompisar lär den också få tillbaka lite av sin forna amatörglans.

De olika sporterna behöver bägge ta samma flyg men med skillnaden att slutdestinationen är på olika platser.

Framtiden

Det här är bara något vi kan spekulera i men om padelsportens utveckling fortsätter i samma riktning lär det inte dröja särskilt länge innan det toppar Riksidrottsförbundets olika listor.

Det känns föga förvånande om den på sikt både kommer vara den vanligaste motionsformen, idrotten med flest antal aktiva utövare samt förbundet där flest föreningar ingår.