Bloggen

Komplett Guide till Kubbregler och Strategier

Publicerad den 24-07-03

 

Introduktion till Kubb

Kubb är ett traditionellt utomhusspel som har sina rötter på Gotland i Sverige. Spelet har blivit populärt över hela världen tack vare dess enkla regler och sociala karaktär. Här presenterar vi en omfattande guide till kubb, inklusive detaljerade spelregler och strategier för att förbättra ditt spel.

Material och Spelplan

För att spela kubb behöver du följande material:

 • 1 Kung (stor träkloss)
 • 10 Basrutor (mindre träklossar)
 • 6 Kastpinnar (cylindriska träpinnar)
 • 4 Hörnpinnar (för att markera spelplanens hörn)

Spelplanen är en rektangel som mäter 5x8 meter. Hörnpinnarna används för att markera spelplanens gränser.

Spelregler

Förberedelser

 1. Placering av Basrutor: Ställ upp fem basrutor på varje kortsida av spelplanen, jämt fördelade.
 2. Placering av Kungen: Placera Kungen i mitten av spelplanen.

Spelets Gång

 1. Kastordning: Lagen bestämmer vilken sida de står på och vilket lag som kastar först genom att kasta en kastpinne så nära Kungen som möjligt utan att slå omkull den. Det lag vars pinne är närmast börjar spelet.
 2. Kasta Kastpinnar: Det första laget kastar sina sex kastpinnar mot motståndarnas basrutor från bakom sin egen kortsida. Kastpinnarna kastas alltid underhands.
 3. Slå omkull Kubbar: När en basruta slås omkull, kastar det andra laget den in på motståndarnas planhalva. Dessa kubbar kallas nu för fältkubbar.
 4. Kasta tillbaka Fältkubbar: Innan laget kan försöka slå omkull basrutor igen, måste alla fältkubbar slås omkull. Om laget misslyckas med att slå omkull alla fältkubbar, förblir de kvar på planen.
 5. Slutspel och Vinst: Spelet fortsätter tills alla basrutor och fältkubbar har slagits omkull. Då kan laget sikta på Kungen. För att vinna spelet, måste Kungen slås omkull med en kastpinne, men om Kungen slås omkull innan alla basrutor och fältkubbar är borta, förlorar laget omedelbart.

Strategier för att Vinna

Placering av Fältkubbar

En effektiv strategi är att försöka placera fältkubbarna nära varandra. Detta gör det svårare för motståndaren att slå omkull dem med färre kast och tvingar dem att använda fler kastpinnar.

Prioritera Målen

När du har möjlighet, sikta först på fältkubbarna innan du försöker slå omkull basrutorna. Att hantera fältkubbarna effektivt är nyckeln till att vinna spelet.

Försvarsstrategi

Om du märker att motståndarlaget har svårt med precision, kan du placera fältkubbarna spritt över deras planhalva för att öka svårigheten.

Kastteknik

En säker underhandskastteknik är avgörande. Träna på att kasta med jämn kraft och riktning för att öka träffsäkerheten.