Bloggen

Restaurera gamla idrottsplatser

Publicerad den 20-05-25


Nästan alla svenska tätorter har en idrottsplats av något slag, men det är inte alltid den används lika mycket som förr. Har du en vacker idrottsplats i din närhet som har glömts bort och förfallit? Varför inte restaurera den och ge den ett nytt liv? På så sätt bevarar du en bit av svensk idrottshistoria.

Det är sorgligt att se förfallna läktare, bortglömda fotbollsmål och överväxta löparbanor. Idrottsplatser som har glömts bort finns det gott om och kommuner prioriterar inte alltid restaureringar utan bygger hellre nytt. Om du vill bevara en bit av gamla idrottssverige kan du själv arrangera en restauration. Här kommer några tips om hur det kan gå till: 

Ett projekt för idrottslaget
Köper du inte idrottsplatsen måste du fråga kommunen eller ägaren om lov innan du sätter igång med dina planer. När du har fått ett okej kan du höra med ett lokalt idrottslag om de har lust att restaurera idrottsplatsen som en lagaktivitet. Om det kan ge idrottslaget en hemmaarena kan det finnas ett intresse. Idrottslaget kan få in pengar för restaureringen genom att anordna aktiviteter, sälja biljetter till matcher, sälja lotter eller genom insamlingar. 

Hitta finansiering
Olika typer av lån kan hjälpa till med finansieringen och lånet kan sedan betalas tillbaka genom biljettintäkter eller andra inkomster från idrottsplatsen. Vill du ta ett lån rekommenderas ett besök hos lånakuten där du kan jämföra flera lån med varandra. Mindre lån som betalas ut snabbt kan vara bra att ha tillgång till under renoveringens gång. Ett annat tips är att kolla upp om det finns stipendier som går att söka. Det kan till exempel finnas lokala stipendier och stipendier för att bevara kulturminnen.

Få sponsring av företag
Lokala företag brukar gärna sponsra allmännyttiga aktiviteter som sker i närområdet. Sponsringen kan vara i form av ekonomiska medel, byggmaterial, sportutrustning eller fysiskt arbete. En del företag kan även ha specialkunskaper inom restaurering som de kan bidra med. Lokalradio och lokala tidningar kan intervjua dig för att offentliggöra dina planer och önskemål om sponsring. Då brukar företagen nappa, men du kan även vända dig direkt till företagen som du tror kan hjälpa till. Ett annat tips är att fråga grupper som Rotary eller Lions om de finns på orten.

Involervera lokalborna
Ett sista tips är att involvera lokalborna på olika sätt - det finns nästan garanterat fler personer som vill att idrottsplatsen ska leva igen. De lokala invånarna kan gå samman för att sköta restaureringen tillsammans. Skapa arbetsdagar på helgen där ni kan jobba ihop på olika delar av projektet. En del personer kanske inte kan hjälpa till med själva arbetet, men de kan vara villiga att skänka en slant istället.