Bloggen

Skånes nedlagda idrottsplatser

Publicerad den 20-04-21


Längre fram i år så planerar jag för en fotoresa till Skåne. Bl.a. är jag intresserad av att fånga upp de idrottsplatser där det är färdigspelat och naturen tar över eller idrottsplatsen försvinner.
Dessa platser har varit en lokal samlingspunkt i många år för bygden, men en dag tog allt slut.

Vilka platser känner du till ? Maila in till mats@idrottsplats.se

Som här i byn Ignaberga strax utanför Hässleholm. Kyrkan har bett sin bön för idrottsplatsen.
Mer bilder fr Ignaberga https://www.idrottsplats.se/l/idrottsplatser/19454 . Ignaberga IF bildades 1962, sista säsongen blev 2012